Loading...
پروژه ها2021-11-29T15:20:10+00:00

گزیده ای از پروژه ها

شرکت مهندسین مشاور مهارس – مهابیم ،خدمات مهندسی مختلفی را در زمینه پروژه های عظیم عمرانی در ایران ارائه کرده است. در این بخش به منظور نشان دادن کافی فعالیتهای این شرکت در وب سایت، اهم پروژه های شرکت فنی مهندسی مهابیم با طبقه بندی های مختلف به صورت مجزا با جزئیات بیشتر نشان داده می شود.

اورژانس بیمارستان شریعتی

طراحی فاز یک و دو اورژانس بیمارستان شریعتی ماهدشت به متراژ 1000 مترمربع

طرح جامع پردیس علوم پزشکی قم

طراحی سایت پردیس علوم پزشکی قم به مساحت 50 هکتار (معماری،سیویل،تأسیسات مکانیکی و الکتریکی)

مگا ICU بیمارستان امام علی (ع)

طراحی فاز یک و دو مگا ICU بیمارستان امام علی (ع) کرج به متراژ 1000 مترمربع

مرکز جامع سلامت نساء

طراحی فاز یک و دو مرکز جامع سلامت نساء به متراژ 1100 متر مربع

ساختمان دیالیز بیمارستان امام علی(ع)

طراحی فاز یک و دو ساختمان دیالیز بیمارستان امام علی(ع) کرج به متراژ 600 مترمربع

MRI بیمارستان مهریز

طراحی مرکز MRI بیمارستان مهریز به متراژ 600 مترمربع

مرکز جراحی محدود چالوس

طراحی مرکز جراحی محدود چالوس به متراژ 5000 مترمربع

معاونت بهداشت درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز

طراحی معاونت بهداشت درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز به متراژ 3500 مترمربع

مرکز جراحی محدود پیرانشهر

طراحی مرکز جراحی محدود پیرانشهر 5000 مترمربع

مجموعه مسکونی C-Shine انزلی

مدلسازی تأسیسات مکانیک و برق مجتمع مسکونی C-Shineانزلی به متراژ 8000 مترمربع

دانشکده بهداشت شاهرود

دانشکده بهداشت شاهرود 5000 مترمربع

پل ارتباطی بیمارستان مهریز

طراحی پل ارتباطی بین ساختمان توسعه و آزمایشگاه بیمارستان مهریز

بیمارستان 250 تخت نگین

طراحی فاز یک بیمارستان 250 تخت نگین تهران به متراژ 41000 مترمربع

مرکز توریسم درمانی جندی شاپور اهواز

 طراحی مرکز تشخیصی درمانی جندی شاپور اهواز به متراژ 12500 مترمربع

طراحی فضاهای درمانی

طراحی فضاهای درمانی طبق ضوابط ایمن