Loading...
پروژه ها2022-12-12T13:41:17+00:00

گزیده ای از پروژه ها

شرکت مهندسین مشاور برساو آرشیت مهام (مهابیم) ،خدمات مهندسی مختلفی را در زمینه پروژه های عظیم عمرانی در ایران ارائه کرده است. در این بخش به منظور نشان دادن کافی فعالیتهای این شرکت در وب سایت، اهم پروژه ها با طبقه بندی های مختلف به صورت مجزا با جزئیات بیشتر نشان داده می شود.

————————————————————————————————————————————–

بیمارستان 250 تخت نگین

طراحی فاز یک بیمارستان 250 تخت نگین تهران به متراژ 41000 مترمربع

————————————————————————————————————————————–

مرکز توریسم درمانی جندی شاپور اهواز

 طراحی مرکز تشخیصی درمانی جندی شاپور اهواز به متراژ 12500 مترمربع

————————————————————————————————————————————–

دانشکده بهداشت شاهرود

دانشکده بهداشت شاهرود 5000 مترمربع

————————————————————————————————————————————–

طرح جامع پردیس علوم پزشکی قم

طراحی سایت پردیس علوم پزشکی قم به مساحت 50 هکتار (معماری،سیویل،تأسیسات مکانیکی و الکتریکی)

————————————————————————————————————————————–

اورژانس بیمارستان شریعتی

طراحی فاز یک و دو اورژانس بیمارستان شریعتی ماهدشت به متراژ 1000 مترمربع

————————————————————————————————————————————–

مگا ICU بیمارستان امام علی (ع)

طراحی فاز یک و دو مگا ICU بیمارستان امام علی (ع) کرج به متراژ 1000 مترمربع

————————————————————————————————————————————–

مرکز جامع سلامت نساء

طراحی فاز یک و دو مرکز جامع سلامت نساء به متراژ 1100 متر مربع

————————————————————————————————————————————–

ساختمان دیالیز بیمارستان امام علی(ع)

طراحی فاز یک و دو ساختمان دیالیز بیمارستان امام علی(ع) کرج به متراژ 600 مترمربع

————————————————————————————————————————————–

MRI بیمارستان مهریز

طراحی مرکز MRI بیمارستان مهریز به متراژ 600 مترمربع

————————————————————————————————————————————–

مرکز جراحی محدود چالوس

طراحی مرکز جراحی محدود چالوس به متراژ 5000 مترمربع

————————————————————————————————————————————–

معاونت بهداشت درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز

طراحی معاونت بهداشت درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز به متراژ 3500 مترمربع

————————————————————————————————————————————–

مرکز جراحی محدود پیرانشهر

طراحی مرکز جراحی محدود پیرانشهر 5000 مترمربع

————————————————————————————————————————————–

مجموعه مسکونی C-Shine انزلی

مدلسازی تأسیسات مکانیک و برق مجتمع مسکونی C-Shineانزلی به متراژ 8000 مترمربع

————————————————————————————————————————————–

پل ارتباطی بیمارستان مهریز

طراحی پل ارتباطی بین ساختمان توسعه و آزمایشگاه بیمارستان مهریز

————————————————————————————————————————————–

طراحی فضاهای درمانی

طراحی فضاهای درمانی طبق ضوابط ایمن