Loading...
Home2024-05-22T16:01:56+00:00

مهندسین مشاور برساو آرشیت مهام (مهابیم)

شرکت مهندسین مشاور برساو آرشیت مهام (مهابیم) ، با رویکرد نوین در مطالعات، طراحی و مدیریت پروژه های عمرانی، به ویژه پروژه های درمانی تاسیس گردیده است. این شرکت پیشرو در صنعت ساختمان، بر اساس متد BIM می باشد، که علاوه بر طراحی و مدیریت پروژه های تحت امتیاز، توانایی ویژه ای در آموزش، توسعه، سازماندهی و راهبری شرکت های مهندسی در زمینه های مختلف صنعت ساختمان را داراست .از این رو شرکت مهابیم مدل سازی دیجیتال و مدیریت اطلاعات ساختمان (BIM) را به عنوان روشی نوین و موثر در بالا بردن کیفیت خدمات در کلیه سطوح مطالعات طراحی، مدیریت و اجرای پروژه های عمرانی مدنظر قرار داده است .

مهندسین مشاور

ارائه کلیه خدمات مطالعات، طراحی و مدیریت پروژه های عمرانی زیر نظر کارشناسان مجرب و فنی.

پیمانکار

اجرای کلیه عملیات ساخت پروژه های عمرانی در چهار زمینه ی سازه، معماری، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی.

(BIM) مدلسازی اطلاعات ساختمان

مدل سازی دیجیتال اطلاعات ساختمان به صورت کاربردی در زمینه های طراحی، مدیریت و اجرای پروژه های عمرانی.

گزیده ای از پروژه ها

مهندسین مشاور برساو آرشیت مهام (مهابیم) در طی فعالیت خود، خدمات مهندسی مختلفی را در زمینه پروژه های عمرانی در ایران ارائه کرده است. در این بخش به منظور نشان دادن کافی فعالیتهای این شرکت در وب سایت، اهم پروژه های شرکت فنی مهندسی مهابیم با طبقه بندی های مختلف به صورت مجزا با جزئیات بیشتر نشان داده می شود.